Vozni park

Prevoz robe obezbedimo sa vlastitim kapacitetima i uz pomoć široke mreže distribucijskih partnera. Naš vozni park sastavlja 80 vlastitih vozila, od toga 75 hladnjača i od toga 20 prikolica sa ceradom.

Pošalji upit

Prevoze vršimo sa savremenim, ekološkim i kvalitetnim te zanesljivim vozilima marke Mercedes Benz i MAN te prikolice Schmitz Cargobull i Krone.

Vozni park predstavlja nam dio srca preduzeća, zato ga nastojimo sačuvati u dobroj tehničkoj ispravnosti i vizualnom izgledu. Vozni park neprestano servisiramo i obnavljamo sa novim vozilima. Samo na taj način možemo obavljati usluge kvalitetno, brzo i konkurentno.

Sva naša vozila su opremljena sa ADR-opremom za prevoz opasnih materija i sa GPS-navigacijskim praćenjem. Sva vozila mogu se voziti sa dozvolom CEMT. Neke hladnjače su opremljene i sa navigacijskim praćenjem temperaturnog režima između prevoza. Vozila su snabdevema još sa dodatnom tehničkom opremom koja radi i u vreme izuzetno niskih zimskih i izuzetno visokih letnih temperatura do ciljnih lokacija prevoza.


Kvalitet naših usluga sadrže

 • sertifikat kvalitete ISO 9001:2008, 14001:2004 i ISO 9001:2015, 14001:2015
 • savremena i ekološka vozila sa emisijma EURO 6
 •  komore za hlađenje
 • savremene dvorežimske/dvotemperaturne komore za hlađenje Schmitz i Krone
 • dvospratno (doppelstock) utovarivanje (do 66 paleta)
 • najsavremeniji agregati za hlađenje-grejanje Thermo King SLX 200/400 i SL 200/400 te agregati Carrier Maxima 1300/150
 • digitalni ispisi temperaturnih režima
  (isto udaljeno preko GPS-sistema)
 • GPS-navigacijsko praćena vozila i prikolice
 • sa ADR opremljena vozila za prevoz opasnih materija
Globus, d. o. o., Metlika, Slovenija, EU // logistične storitve - logistische dienstleistungen - logistic services - servizi di logistica - logističke usluge - услуги логистики и перевозок
Globus, d. o. o., Metlika, Slovenija, EU // Our vehicle fleet is the heart of our company therefore we keep it in good technical and visual shape.