Sa tridesetogodišnjim iskustvom nudimo savetovanje, organizaciju i izvođenje prevoza i ostalih logističkih usluga za brojne slovenačke stranke i stranke iz inostrabstva.

Pored prevoza u države Evrope specijalizovani smo i za prevoze u nekadašnje republike Sovjetskog Saveza, i to u Rusiju, Ukrajinu, Belorusiju, Kazahstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadžikistan, Gruziju, Jermeniju, Azerbejdžan, Turkmenistan. Prevozimo i u Tursku, Mongoliju i druge države.

Pošalji upit
checklist icon

PREDUZEĆE

Globus, Mednarodna špedicija d. o. o., Metlika je jedno od vodećih međunarodnih logističkih preduzeća u Sloveniji, Istočnoj i Jugozapadnoj Evropi. Neprestano se trudimo za bolji kvalitet prevoznog procesa sa razvojem širokog spektra logističke delatnosti u skaladu sa visokim standardima. Globus Metlika je nosilac sertifikata ISO 9001:2015, 14001:2015 i EU GDP.

Uz dogovore sa naručiocima prevozimo utovare, koje je moguće utovariti u naše vrste prikolica. Za prevoze smo uvek na raspolaganju. Kvalifikovani šoferi, stalno pripremljena vozila, dozvola CEMT nam omogoćuju prevoze u treće i susedne države i iz njih. Naša delatnost pokriva celi spektar usluga, to je savetovanje, organizaciju i izvođenje prevoza i ostalih logističkih usluga.

Dostavu robe osiguravamo sa vlastitim kapacitetima, imamo i široku mrežu distribucijskih partnera. Prevoze vršimo sa savremenim, ekološkim (EURO 6) i kvalitetnim te zanesljivim vozilima. Vozni park sastavlja 80 vlastitih vozila. Vozila su opremljena sa ADR za prevoz opasnih materija i sa GPS-navigacijskim praćenjem.